مطالب توسط

صادرات آینده‌‌نگر از مسیر Xcelexport

به قطعیت، صادرات از مهم‌ترین راه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور است؛ اما این اصل قطعی و بدیهی تنها با شوق حضور در بازارهای جهانی به سودآوری و افزایش سهم از بازار ختم نمی‌شود؛ صادرات فرآیندی است پیچیده و چالش‌برانگیز که بی‌تجربه و دانش کافی، ره به ترکستان می‌برد! Xcelexport ، فرآیندی با محوریت آینده‌نگر […]