ثبت‌نام فرصت طلایی کارآموزی برای درآمد ارزی - ویژه دانشجویان علامه