اگر شما یک بنیانگذار با انگیزه هستید که بر روی فناوری مرزی در بخش تحرک، حوزه هوش مصنوعی، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و متاورس کار می کنید، مایلیم از شما بشنویم.

با شرکت در برنامه ما، شرکت خود را به سطح بالاتری ببرید. برنامه در زیر شروع می شود.

مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران

این آغاز یک ماجراجویی هیجان انگیز است