دانلود رایگان کتاب قراردادهای استارتاپی

/
دانلود رایگان کتاب قراردادهای استارتاپی…

برگزاری همایش فرش و معماری داخلی

/
بخشی از بیانیه این نشست به قرار زیر می باشد: برگزاری هفتمین نش…

کارگاه آموزشی نوآوری سیستماتیک به روش SIT برگزار شد

/
برای نخستین بار در ایران از سوی مرکز نوآوری و شتابدهی و صادرات ات…
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک: مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران و مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (رویش) جهاد دانشگاهی

امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

/
در راستای همکاری مشترک میان مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات (رو…

امضای تفاهم‌نامه همکاری با پارک امیرکبیر

/
تفاهمنامه‌ همکاری بین مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران و…

کتاب قراردادهای استارتاپی با تاکید بر قراردادهای مالکیت فکری منتشر شد

/
کتاب قراردادهای استارتاپی با تاکید بر قراردادهای مالکیت فکری نوش…