برگزاری همایش توسعه تجارت فرش دستباف و صنایع‌دستی در ۱۰ دی

/
🟠 اتاق بازرگانی ایران برگزار می کند: 🔶 همایش توسعه تجارت فرش دستباف و صن…