مرتضی شایق در افتتاحیه دفتر آژانس دیجیتال مارکتینگ ستیکس در ایران

ستیکس با مدیریت مرتضی شایق در اتاق بازرگانی ایران شروع به کار کرد

/
Satix، یک آژانس بازاریابی دیجیتال بین المللی که ابتدا فعالیت خود…