محصولات دانش‌بنیان این‌بار در بازار بزرگ آفریقا

محصولات دانش‌بنیان این‌بار در بازار بزرگ آفریقا

/
جلسه‌ مشترک معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی ایران و آفریقا …
استفاده از پتانسیل موجود در برزیل برای صادرات محصولات دانش بنیان

استفاده از پتانسیل موجود در برزیل برای صادرات محصولات دانش بنیان

/
جلسه‌ مشترک میان معاون راهبری طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست ج…